Thiết bị khử trùng UV-C di động loại 120W Philips UVCA200 120W 12