SMOIII 3-gang 2-way switch,WHITE

Công tắc Ba (2 chiều – đảo chiều)