SMOIII 2-gang reset switch,WHITE

Nút nhấn nhả (tương tự chuông cửa), 2 nút