Bộ khoá âm móc YALE

2851 US28:  Thân khóa âm cho cửa Nhôm mở, backset 25mm. Tiêu chuẩn: ANSI/BHMA A 156.5

2852 US28: Thân khóa âm móc cho cửa Nhôm lùa, backset 25mm. Tiêu chuẩn: ANSI/BHMA A 156.5

1152 US28: Chốt khóa sử dụng chìa bên ngoài khóa âm móc. Tiêu chuẩn: ANSI/BHMA A 156.5

2870 US28: Chốt vặn bên trong khóa âm móc.Tiêu chuẩn: ANSI/BHMA A 156.5