Bộ đèn WM khử trùng UV-C gắn trên tường Philips WL345W C 1xTUV T5 25W HFS