Bộ đèn CM khử trùng UV-C gắn trên trần Philips SM345C C 4xTUV PLS 9W HFM